đối tượng học khóa học bán hàng qua điện thoại

Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

Sự bùng nổ của ngành công nghệ vào những thập niên trong khoảng cuối của thế kỷ 20 đã mở ra một lịch sử hoàn toàn mới đến sự phát triển kinh tế xã hội của toàn cầu, đó là sự phát của công nghệ 4.0. Bán hàng qua điện thoại là một hình thức...